Aandoeningen en klachten alfabetisch

Angststoornis

Ademhaling heeft een directe relatie met gevoelens van angst en paniek. Dit komt doordat de snelle ademhaling gekoppeld is aan een toestand van “vechten of vluchten”. Onvoldoende aanvoer van zuurstof betekent ook onvoldoende productie van de hormonen die betrokken zijn bij stresstolerantie.  Door het ademhalingspatroon te verbeteren met ademvitaal kan de ongunstige vicieuze cirkel doorbroken worden.

Auto immuun ziekten

Ademhaling heeft invloed op de tijdsduur tussen de hartslagen. Dit noemen we hartslagcoherentie. De variatie neemt toe bij een goede, rustige ademhaling. Hierdoor ontstaat er meer evenwicht tussen het sympatische en parasympatische zenuwstelsel. Zeg maar de yin en yang functies van het zenuwstelsel. Dit heeft weer een bewezen effect op het immuunsysteem. Ontspanning door ademvitaal levert een verhoging van immuun actieve cellen zoals witte bloedcellen en “natural killercells”.

Burn out

Burn out is het gevolg van duurstress. Vanuit de stresscentra in de hersenen is er lange tijd signalen gegeven om actie te komen. Dit heeft een impact op het zenuwstelsel en hormonale systeem. De zogenaamde stress-as of hypothalamus-hypofyse-bijnier as heeft lange tijd niet kunnen herstellen. Dit ‘opgedraaide’ systeem moet weer terug naar zijn normale functie en ademvitaal is daar een goed middel voor. De ontspannen ademhaling stimuleert het parasympatische zenuwstelsel waardoor de genoemde stress as weer naar een normale functie kan gaan.

Concentratie problemen

Ook ademhaling heeft  te maken met concentratie. Een gezonde ademhaling zorgt voor activatie van bepaalde gebieden in de hersenstam die ook met aandacht te maken hebben. Een gezonde ademhaling zorgt voor minder activiteit van gebieden die met stress (hippocampus) te maken hebben. Ademvitaal levert een goede bijdrage om een slechte concentratie te verbeteren.

Darmklachten

Adem modulatie en meditatie heeft een gunstige invloed op darmproblematiek zoals obstipatie, colitis ulcerosa, M Crohn en het prikkelbare darm syndroom (irritable bowel syndrome). Een belangrijk mechanisme is dat een ontspannen en diepe buikademhaling samengaat met een grote bewegingsuitslag van het middenrif. Deze grote spier masseert als het ware de darmen waardoor ze in een normalere functie komen.

Depressie

Ademhaling heeft veel met depressie te maken. Het algehele stressgevoel zorgt voor een ademhaling waarbij er onvoldoende zuurstof in de hersenen komt. Zuurstof is een noodzakelijke factor voor de productie van seretonine en dopamine en (nor)adrenaline. Al deze hersenhormonen kunnen een rol spelen bij depressiviteit.
Adem modulatie stimuleert ook de direct hersenstam en dat is ook van belang bij depressie. Naast goede voeding en beweging levert ademvitaal een belangrijke bijdrage om uit de depressie te komen.

Duizeligheid

Ademhaling heeft een directe relatie met duizeligheid en een wazig gevoel in het hoofd (brainfog). Een gevoel van flauwvallen of daadwerkelijk het bewustzijn verliezen kan hierdoor komen. Verkeerde ademhaling veroorzaakt een tekort aan zuurstof in de hersenen. Door het ademhalingspatroon te verbeteren met ademvitaal kan de ongunstige vicieuze cirkel doorbroken worden.

Fibromyalgie

Ademhaling heeft een directe relatie met de spierpijnen en vermoeidheid zoals dat voorkomt bij fibromyalgie. Adem modulatie therapie zorgt voor het kwijtraken van te zure lichaamsvloeistoffen en een groter aanbod van zuurstof aan de spieren. Er ontstaat ontspanning in het gehele het zenuwstelsel en meer evenwicht in verschillende hersengebieden. Naast goede voeding en beweging levert ademvitaal een belangrijke bijdrage om fibromyalgie aan te pakken.

Geheugenproblemen

Ademhaling heeft uitwerking op het geheugen. Een gezonde ademhaling zorgt voor activatie van bepaalde gebieden in de hersenstam die ook met aandacht te maken hebben. Een gezonde ademhaling zorgt voor minder activatie van gebieden die met stress (hippocampus) te maken hebben. Verhoogt stressniveau zorgt namelijk voor mindere inprenting. Vaak is een geheugen probleem een teken van zwakke inprenting. Adem modulatie therapie zoals ademvitaal toepast is effectief bij geheugenproblemen.

Hartklachten

Ademhaling heeft een directe relatie met de hartfunctie. Angina pectoris en hartkloppingen zijn hier voorbeelden van. Zuurstofnood in het hart is onderdeel van een infarct. Hoe rijker het bloed aan zuurstof is, hoe gunstiger de condities zijn voor het hart. Een gezonde ademhaling zorgt ook voor meer variatie in de tijdsduur tussen de hartslagen. Dit noemen we hartslagvariabiliteit. Het komt erop neer dat er variatie is in de tijdsduur tussen de hartslagen.
De Heart Rate Variability ofwel de hartslagvariabiliteit (HRV) is een wetenschappelijk aanvaarde maat voor het functioneren van het zenuwstelsel. Is er weinig variatie, dan is er weinig herstelfunctie. Dit uit zich onder andere in hart en vaatziekten. Adem modulatie therapie veroorzaakt een grotere hartslagvariabiliteit.

Hoge bloeddruk

Door een gezonde ademhaling gaat er iets veranderen in de bloedvaten. Verkramping neemt af waardoor het hart minder weerstand ondervindt als het bloed het vaatstelsel ingepompt wordt. Gevolg is een omlaag gaan van de druk in de vaten. Adem modulatie betekent toename vitaliteit, ook van het hart.

Hoofdpijn

Een ongunstig ademhalingspatroon gaat vaak samen met hoofdpijn. De bekende spanningshoofdpijn (tension headache) verbeterd doordat de goede ademhaling ontspannend werkt op de spierspanning en op het gevoel van stress. De klachten van migraine nemen af doordat de neurotransmittors (o.a. seretonine) op een gunstige manier beïnvloed worden. Clusterhoofdpijn kan verbeteren op basis van een betere zuurstofaanvoer in het bloed wat naar de hersenen stroomt. Ademvitaal kan een gunstige bijdrage leveren bij spanningshoofdpijn, migraine en cluster hoofdpijn.

Hyperventilatie

Een verkeerd ademhalingspatroon heeft alles te maken met hyperventilatie. Door een te snelle ademhaling zien we dat de luchtkolom tussen de neus en de vertakkingen van de luchtpijp te weinig ververst wordt. Dit noemen we “dode lucht ventilatie”. Hierdoor komt het lichaam in een noodtoestand waarin er onvoldoende verversing van de bloedgassen plaatsvindt. Het lichaam is in een soort paniek toestand en dat voelt degene die hyperventileert dan ook. Het op een rustige manieren corrigeren van de ademhaling met adem modulatie is een heel prettige en ontspannende aanpak. Ademvitaal is bij uitstek geschikt voor het bestrijden van hyperventilatie.

Hypoglykemie

Hypoglykemie heeft ten eerste met verkeerde voeding te maken. Maar ook de ademhaling kan een rol spelen. Dit komt door de toegenomen concentratie van melkzuren (lactaat) in het lichaam. Deze melkzuren dwingt het lichaam op zoek te gaan naar suikers. Een gestresste ademhaling gaat dus samen met een grotere behoefte aan bloedsuikers. Stress gaat samen met vechten of vluchten en daar heb je een snelwerkende energiebron, dus suikers, voor nodig. En dat is het glucose in het bloed. Door het ademhalingspatroon te verbeteren met ademvitaal kan de ongunstige vicieuze cirkel doorbroken worden.

Longklachten

Ademhaling heeft uiteraard met allerlei longproblemen te maken zoals astmatische bronchitis, COPD en benauwdheid. Uiteraard is er al veel onderzoek gedaan op het effect van de ademhaling in relatie tot longproblematiek. De Russische arts Konstantin Buteyko heeft jaren met veel toewijding onderzoek verricht. De behaalde resultaten bij de patiënten zijn beslist positief. Ademvitaal werkt op een heel directe manier op de longfunctie.

Maagklachten

Maagpijnen worden vaak bestempeld als maagzweren. Toch is er vaak niets te vinden bij een regulier onderzoek. We spreken dan van een psychosomatische klacht. Gezonde en vitale ademhaling is een effectieve aanpak voor allerlei psychosomatische klachten waaronder pijnklachten in de maagstreek. Ademvitaal levert een effectieve bijdrage bij allerlei psychosomatische klachten.

Overgewicht

De adem die we inademen weegt niets maar kan wel degelijk invloed hebben op onze stofwisseling. Iemand die te zwaar is wordt vaak kortademig en als daar niets aan gedaan wordt zal het alleen maar erger worden. Kortademigheid gaat samen met onvoldoende zuurstofaanvoer en dat is juist zo nodig om vetten te verbranden. Denk maar aan brandend hout waarbij de luchtaanvoer tekort schiet. Ook ontstaat er teveel melkzuur in het lichaam waardoor het lichaam voortdurend op zoek is naar suikers en zetmeel. Ook de verzuring zorgt voor vertragen van de stofwisselingsprocessen. Door het ademhalingspatroon te verbeteren kan de ongunstige vicieuze cirkel doorbroken worden. Daarnaast moet er uiteraard meer gebeuren zoals verantwoord eten en meer bewegen.

Pijnklachten

Ademhaling heeft een relatie met pijn. Ongunstige ademhaling veroorzaakt verzuring van de lichaamsvloeistoffen en stimulatie van gebieden in de hersenen die betrokken zij bij het doorgeven van pijnsignalen. Ontspannen ademhaling met ademvitaal zal het zenuwstelsel gunstig beïnvloeden van een sympatische (=gestresste) naar een meer parasympatisch (=ontspannen) toestand. De combinatie met ooracupunctuur is een echte aanrader.

Slaapstoornissen

Een goede ademhaling stimuleert een gebied in de hersenstam, de pons. Dit centrum is tevens actief tijdens een gezonde slaap. Verder is het zo dat een goede ademhaling stimuleert de productie van melatonine, ofwel ons slaaphormoon.  Ook apneu kan goed reageren op ademvitaal. Naast goede voeding en beweging levert ademvitaal een belangrijke bijdrage om uit de slaapstoornissen aan te pakken.

Stress

Ademhaling heeft een directe relatie met stress. Snelle ademhaling gaat samen met de stofwisseling die hoort bij vechten of vluchten. Denk maar wat er gebeurt met je ademhaling als je ergens voor weg moet rennen. De gedachte aan een stressvolle situatie doet feitelijk hetzelfde met je ademhaling. Door het ademhalingspatroon te verbeteren met ademvitaal kan de ongunstige vicieuze cirkel doorbroken worden.

Vermoeidheid

Een gezonde ademhaling gaat samen met vitaliteit. Zuurstof is een essentieel voor het leven. Tekort aan zuurstof in het lichaam betekent dat het lichaam tekortschiet in allerlei processen. Processen die betrokken zijn bij productie van hormonen die nodig zijn voor onze vitaliteit. Verkeerd ademhaling veroorzaakt ook verzuring waardoor allerlei noodzakelijke (enzymatische) processen komen te vertragen of zelfs stil komen te liggen. Tenslotte is een gezonde ademhaling een aansturing van hersengebieden die een relatie hebben met onze vitaliteit. Naast goede voeding en beweging levert ademvitaal een belangrijke bijdrage om chronische vermoeidheid te bestrijden.