Aandoeningen die behandeld kunnen worden door Acupunctuur Zeist

Overzicht aandoeningen voor acupunctuur

Vraagt u zich af, kan ik met mijn pijn of aandoening geholpen worden? Bel voor een afspraak: Telefoon:030-6992920                          Wilt u meer duidelijkheid over mogelijke oorzaken van uw klachten, dan bestaat er de mogelijkheid om een screening te laten uitvoeren met de Oberon techniek. Dit apparaat meet op verschillende niveau's en zoekt naar onregelmatigheden in zenuwstelsel, hormonen, immuunsysteem en organen. De Oberon detecteert ook ongewenste indringers als candida en parasieten.  Bij interresse, meldt u zich dan per email met een beknopte omschrijving van uw klacht(en). 

De alfabetische lijst hieronder is absoluut niet volledig, het betreft slechts veel voorkomende klachten.

 

Andere aandoeningen

Dit overzicht is absoluut niet volledig. Heeft u problemen met uw gezondheid die niet terug te vinden zijn, neem dan gerust contact op: tel 030 6992920 of email; paul.heijer@planet.nl
 

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
  • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
  • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
    • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
    • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom
De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy

versie 2014