Fibromyalgie

Fibromyalgie

Het behandelen van mensen met fibromyalgie is een van mijn specialismen. Inmiddels heb ik meer dan 1000 mensen met fibromyalgie behandeld en daardoor ervaring en deskundigheid opgedaan. Mijn ervaring is dat steeds meer artsen verwijzen voor acupunctuur.
Inmiddels ben al zo'n 15 jaar bezig met het stimuleren van reflexpunten op de oorschelp die met de hersenen te maken hebben. Er zijn een aantal hersencentra, die zo actief zijn dat alles wat binnenkomt als het ware versterkt wordt doorgegeven. Zodoende kan een kleine prikkel (druk, temperatuur, vochtigheidsgraad, stress, emoties) leiden tot een pijn of een ander onprettig gevoel: een pijntje wordt pijn. Door ooracupunctuur toe te passen worden de hersengebieden minder geprikkeld wardoor er afname van klachten optreedt. Niet alleen de pijn neemt af maar men voelt zich veel beter in geestelijk opzicht. Naast deze algemene regulatie richt ik mij via de ooracupunctuur ook op de specifieke pijngebieden. Ik leg dan bijvoorbeeld accent op het behandelen van pijn in hoofd, nek, schouders, lage rug, armen, benen etc. Het is een uitgebreid klachtenbeeld en het is dan ook niet realistisch om te zeggen dat na drie behandelingen de klus geklaard is. Wel stel ik dat na drie behandelingen één of meerdere klachten al een duidelijke verbetering hebben ondergaan om vast te stellen of het zinvol is. Meestal lukt dat wel. Zie het volgende filmpje waarin een ervaringsdeskundige aan het woord is. 

Acupunctuur helpt bij fibromyalgie

2005 - Acupunctuur vermindert pijn, vermoeidheid en symptomen van ongerustheid bij patienten met fibromyalgie. Dit zei dr. David Martin van de Mayo kliniek in Amerika op het elfde wereldcongres over pijn.
Bij onderzoeken worden geen afwijkingen gevonden die de pijn bij fibromyalgie verklaren. Volgens dr. Martin hebben de patiënten een afwijking aan het zenuwstelsel waardoor de drempelwaarde voor pijn veel lager ligt.
Aan het onderzoek namen 50 patienten met matige tot ernstige fibromyalgie deel, waarbij andere therapie niet had geholpen. Ze werden in twee groepen verdeeld en kregen zesmaal een acupunctuur- of een placebobehandeling. De behandelingen werden over twee of drie weken verdeeld. Vragenlijsten over de ernst van de symptomen werden ingevuld voor het begin, meteen na de behandeling en één en zeven maanden na de behandeling.
De symptomen van pijn, vermoeidheid en angst namen significant af in de behandelgroep. Zeven maanden na de behandeling waren de symptomen weer hetzelfde als voor de behandeling. Het is bekend dat bij chronische klachten acupunctuur langduriger moet worden toegepast.

11e wereldcongres over pijn. Augustus, 2005; Sydney, Australie.

<< terug naar het overzicht