Kanker

Kanker

De aanpak bij kanker is van ondersteunende aard. Het al dan niet ondergaan van chemotherapie of bestraling is natuurlijk volledig uw keuze. Er is enorm veel te doen ter ondersteuning van de reguliere therapie. Op wetenschappelijk gebied zijn er talloze effecten bekend van voeding en suppletie die het proces kunnen keren. Acupunctuur is gericht op ontspanning van het zenuwstelsel en daarmee het hormonale en immunologische systeem. In deze praktijk zijn al meerdere mensen, die het bewijs vormen dat een kwaadaardig proces wel degelijk ten goede kan keren.

Samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg is onontbeerlijk voor het voortbestaan van onze gezondheidszorg. Het gaat daarbij om complementaire behandelingen die bewezen effectief, betrouwbaar, veilig en goedkoop zijn. Zij dragen eraan bij onze gezondheidszorg betaalbaar te houden.
 Waar dit inzicht in Nederland langzaam begint door te dringen, worden complementaire behandelingen in het buitenland al jaren toegepast, ook in vooraanstaande ziekenhuizen.

In Nederland nemen artsen vaak een afwijzende houding aan ten opzichte van complementaire zorg.

Terwijl hun patienten deze zorg omarmen, doen zij deze soms zelfs af als kwakzalverij.

Buitenlandse artsen staan veel minder negatief tegenover complementaire behandelingen. Zo past een van de grootste oncologische klinieken ter wereld – het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York – onder andere acupunctuur en kruidengeneeskunde toe.

Op het gebied van kanker zien we steeds regelmatiger internationale congressen waarin regulier en alternatief elkaar in een positieve atmosfeer treft.

Het doel is nadrukkelijk niet de behandeling over te nemen maar de reguliere behandeling te ondersteunen. Dit blijkt in de praktijk niet alleen kosten te besparen, maar helpt ook aantoonbaar de conditie van de patient te verbeteren. Een simpel en praktisch voorbeeld: Bij bestralingen in de borstregio ontstaat vaak het probleem dat de arm niet geheel kan heffen vanwege het beschadigende effect op de spieren. In de praktijk blijkt dat de volledige heffunctie van de arm weer kan terug komen met behulp van ooracupunctuur. De behandeling levert vaak onmiddelijk resultaat.

Acupunctuur bij chemotherapie

2006 - Acupunctuur helpt over het algemeen tegen misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers na een review van elf artikelen.
Ondanks medicijnen tegen misselijkheid en braken heeft een deel van de kankerpatienten hier veel last van. Bovendien verergert de spanning de symptomen die met kanker gepaard gaan zoals gewichtsverlies en verzwakking.
Elf onderzoeken met in totaal 1247 patienten werden in de analyse meegenomen. De acupunctuurpunten konden op verschillende manieren worden gestimuleerd.
Met alle onderzoeken samen bleken van degenen die naast met medicijnen ook behandeld waren met acupunctuur 22% de eerste dag na chemotherapie over te geven tegen 31% van de patienten die geen acupunctuur hadden gehad.

Ezzo JM, Richardson MA, Vickers A, Allen C, Dibble SL, Issell BF, Lao L, Pearl M, Ramirez G, Roscoe J, Shen J, Shivnan JC, Streitberger K, Treish I, Zhang G. Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting. Cochrane Database Syst Rev 2006; (2):CD002285

Testimonial:

Toen ik in 2006 pijnlijke klachten in mijn linkerschouder kreeg werd dit door mijn toenmalige huisarts als een slijmbeurs ontsteking door overbelasting afgedaan. Dit moest d.m.v. een injectie en tijd overgaan. De klachten bleven echter. In 2007 kwamen er pijnen in mijn rechter heup bij. Ook deze moesten volgens de huisarts vanzelf overgaan.

Omdat de huisarts mij geen oplossing bood ben ik in 2008 bij Paul Heijer gekomen voor acupunctuur behandelingen. Zijn behandelingen gaven de nodige pijnverlichting en stressvermindering. Voor de vastzittende schouder werd een manueel therapeut ingeschakeld. Deze verlangde voor hij aan een behandeling begon een röntgenfoto. De radioloog in het ziekenhuis constateerde ernstige aandoeningen in mijn schouder en verwees mij door naar de oncoloog. Na een uitgebreid spoedonderzoek was de diagnose oestrogeen gerelateerde borstkanker met uitzaaiingen naar botten en lever met een prognose voor de toekomst die niet rooskleurig was. Hierop volgde een chemobehandeling en aanvullende bestraling. Ik was uiteindelijk in een rolstoel beland.

Tijdens de chemobehandeling werd ik met acupunctuur goed ondersteund tegen de optredende misselijkheid omdat ik het reguliere anti-misselijkheid middel niet wenste te gebruiken. Daarnaast ondersteunde ooracupunctuur mijn gehele lichaam. Na de chemobehandeling kreeg ik acupunctuur voor herstel van de mobiliteit van de schouder en heup en ondersteuning van mijn leverfuncties.

Aanvullend hierbij voedingsadviezen en voedingssupplementen voor herstel en versterking van het eigen immuunsysteem. Regulier gebruik ik aromataseremmer Novartis Femara en 7-wekelijks een APD infuus. Daarnaast heeft Paul mij onder andere salvestrolen en curcuma geadviseerd met als doel de kanker te remmen.

Nu bijna 2 jaar later is er nog steeds sprake van remissie van de kanker en herstel van mobiliteit. Ik loop weer normaal, gebruik mijn armen goed. Ook de behandeld oncoloog is zeer verheugd over het ongekende herstel. De combinatie van regulier en acupunctuur blijkt voor mij goed te werken.

W.J, Zeist

<< terug naar het overzicht