Keel-neus-oor

Keel-neus-oor

  • Hoesten
  • Holte ontstekingen
  • Oorsuizen
  • Duizeligheid

Hoesten

Als er slijm opgehoest wordt is dat een productieve hoest en geen indicatie voor behandeling. Zodra het een chronische hinderlijke hoest is geworden is dit beslist een behandelbare klacht. Ooracupunctuur is de beste therapie.

Holte ontstekingen

Bijholte ontstekingen vragen om een symptomatische behandeling met Chinese lichaamsacupunctuur en/of ooracupunctuur die snel effect heeft. Daarnaast is een versterking van het immuunsysteem nodig om herhaling te voorkomen.

Oorsuizen

Oorsuizen of tinnitis is een beruchte aandoening. Tot zover zijn er geen effectieve behandeling bekend. Acupunctuur (oor-, pols-, traditionele) kan de klacht in hevigheid doen afnemen. Totale genezing is helaas een uitzondering.

Duizeligheid

Duizeligheid of vertigo kan heel goed reageren op ooracupunctuur. Ook Dry Needling en polsacupunctuur kunnen effectief zijn. Ook de ziekte van Meniere is een goede indicatie voor acupunctuur

<< terug naar het overzicht