Psychische klachten

Psychische klachten

  • Angststoornissen
  • Depressie
  • Dwangneurosen

Angststoornissen

Angstgevoelens zijn enorm beperkend. Acupunctuur is een uitstekende ondersteuning maar meestal niet afdoende. Een gelijktijdige behandeling met een gespecialiseerde therapeut is vaak succesvol. In de acupunctuur wordt vooral gewerkt op bepaalde reflexpunten van de hersenen zoals de amygdala. EMDR of EFT is een zinvolle combinatie.

Depressie

Het behandelen van een depressie door middel van ooracupunctuur en eventueel aanvullende supplementen is een goede keuze. Ook het afbouwen van antidepressiva is gaat goed onder deze begeleiding. Depressie heeft altijd te maken met hersenhormonen. Het gunstig beinvloeden van deze hormoonhuishouding kan met behulp van supplementen. Zie tevens verslag van een vergelijkend wetenschappelijk onderzoek

Dwangneurosen

Het behandelen van dwangneurosen door middel van acupunctuur en eventueel aanvullende supplementen is een goede keuze.
Er is veel overeenkomst met de aanpak van verslavingen. Reflexpunten op de oorschelp van o.a. de nucleus accumbens en de prefrontale cortex worden hierbij gestimuleeerd.

 

Uit een  Brits onderzoek blijkt dat het toepassen van acupunctuur naast de reguliere zorg voor patiënten met een depressie opvallende verbeteringen oplevert. Na een periode van drie maanden waarin zij wekelijks een acupunctuur behandeling ondergingen waren de klachten zo sterk afgenomen dat nader onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur bij depressie zinvol lijkt.
Genoemde verbeteringen werden niet waargenomen bij patiënten die in dezelfde periode alleen reguliere zorg ontvingen.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat is gebleken dat antidepressiva bij 50% van de patiënten niet werkt. Daarbij komt dat veel patiënten hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een behandeling waarbij ze geen medicijnen hoeven te slikken.
Het was echter onduidelijk of deze behandelingen effecten hebben bij een depressie. De onderzoekers wilden darom de klinische effectiviteit van acupunctuur en counseling bij een depressie onderzoeken, in vergelijking met de reguliere zorg.

Er werden 755 matige tot ernstig depressieve patiënten onderzocht. Deze patiënten hadden een score van 20 of hoger op de zogenaamde Patient Health Questionaire 9, een vragenlijst om de ernst van een depressie aan te duiden.

De patiënten werden verdeeld over drie groepen:
Groep A: 302 personen die 12 wekelijkse acupunctuur behandelingen ondergingen en daarnaast reguliere zorg kregen. Dat wil zeggen begeleiding van de huisarts en/of gebruik van antidepressiva.
Groep B; 302 personen die 12 wekelijkse counselingsessies ondergingen met daarbij reguliere zorg als hierboven beschreven.
Groep C: 151 personen die uitsluitend reguliere zorg ontvingen.

Na respectievelijk 3,6,9 en 12 maanden werd de patiënten gevraagd de vragenlijsten opnieuw in te vullen. Na 3 en 6 maanden werden er significante verbeteringen te constateren in de groepen A en B. De scores waren namelijk aanzienlijk lager dan in het begin van het onderzoek. In groep C was geen sprake van verbetering. Pas na 9 en 12 maanden waren er vergelijkbare verbeteringen te constateren in groep C.

Door de aard van het onderzoek is niet aan te geven welke aspecten van de acupunctuur behandelingen of de counseling het meeste effect heeft gehad. Niettemin zijn de resultaten van het onderzoek een sterke indicatie voor het algehele effect van deze behandelingen. Een indicatie die erg interressant is voor de patiënten en alle betrokken zorgverleners, aldus de onderzoekers.

 

 

 

 

<< terug naar het overzicht