Vermoeidheid

Vermoeidheid

  • Burn out
  • Bijnieruitputting
  • Candida
  • Darmdysbiose
  • Depressie
  • Post viraal syndroom (Pfeiffer e.a.)
  • M.E.

Burn out

Burn out is een gevolg van duurstress. Bepaalde hersencentra zoals de hippocampus en de prefrontale cortex zijn zo actief dat er geen spontane ontspanning meer optreedt. Deze onbalans veroorzaakt een verstoring op de hypothalamus-hypofyse-bijnier as. Via stresshormoonproductie vindt er uitputting plaats, die onder andere met ooracupunctuur weer hersteld kan worden.

Bijnieruitputting

Bijnieruitputting is een steeds meer voorkomende welvaartsziekte. De bijnier is een klein orgaan bovenop de nier en heeft als functie om stresshormonen af te geven zoals adrenaline en cortisol. Door langdurige stress wordt de bijnier bestookt met signalen uit het zenuwstelsel en hormonen om vooral nog meer stresshormonen te produceren. Vermoeidheid en andere klachten zijn het gevolg van stress en bijnieruitputting en acupunctuur en voedingsupplementen bieden de oplossing.

Candida

Candida is een gist die zich als een parasiet in de darm kan gedragen. Vermoeidheid is dan een van de vele klachten. Met een ontlastingonderzoek is met zekerheid vast te stellen of er candida aanwezig is. Tevens kan het ontlastingonderzoek aantonen of er ook gevoeligheid bestaat voor de gevonden candida. Het effectief behandelen van candida duurt enkele maanden.

Darmdysbiose

Vermoeidheid kan het gevolg zijn van een verstoord evenwicht in de darmflora.
Allerlei stoffen kunnen daarbij ontstaan die belastend zijn voor de mens. Met name afvalstoffen, die de hersenen belasten veroorzaken het vermoeide gevoel. Het aantonen van een verstoorde flora gebeurt door een ontlastingonderzoek. Het behandelen gebeurt met voeding, supplementen en de juiste bacteriestammen.

Depressie

Vermoeidheid is vaak een onderdeel van het depressie syndroom. Het behandelen van een depressie gebeurt door middel van ooracupunctuur. Verder is het vaak nodig supplementen in te zetten. Ook het afbouwen van antidepressiva gaat goed onder deze begeleiding. Depressie heeft altijd te maken met hersenhormonen. Het ondersteunen van deze hormoonhuishouding kan met behulp van supplementen.

Post viraal syndroom (Pfeiffer e.a.)

Vermoeidheid na Pfeiffer kan zelfs aanwezig ook al heeft de infectie jaren geleden plaats gevonden. Ook andere virussen kunnen een vermoeidheidsprobleem veroorzaken en staan bekend onder de term post viraal syndroom. Bij de aanpak wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke geneesmiddelen. Acupunctuur wordt ingezet als daar aanleiding voor is.

Testimonial

Na een klein jaar te hebben rondgelopen met diverse klachten, welke in het ziekenhuis niet verklaard konden worden, ben ik via de huisarts bij Paul Heijer terechtgekomen. Na een grondig intakegesprek heeft Paul mij leefregels (voeding en beweging) geadviseerd, voedingssupplementen voorgesteld alsmede een aantal malen acupuntuur toegepast. Binnen een week of 4 was er al merkbaar verbetering in mijn algehele conditie: Ik had elke dag hoofdpijn en dat is nu vrijwel over, de vermoeidheid is stukken minder, mijn stemming is veel beter en ik heb veel meer zin om aktief bezig te zijn. De combinatie heeft voor mij heel goed gewerkt.

Martin van Dongen, Zeist.

<< terug naar het overzicht